Loading...
Beskid Sądecki - Stary Sącz

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Stary Sącz

Stary Sącz - to miejscowość na pograniczu Beskidu Sądeckiego, będąca niejako bramą która prowadzi na w stronę gór. Jej ulokowanie w widłach Popradu i Dunajca sprawia, że jest kusząca propozycja wędrówki w gore rzeki, ciągnącej się pomiędzy kilkusetmetrowymi szczytami, wspinając się na najwyższe wierzchołki Pasma Radziejowej i Pasma Jaworzyny. Dolina Popradu wyznacza trasę biegnącą przez Rytro, Piwniczną aż po Muszynę i Krynicę, zaś większy i potężniejszy Dunajec mijając Łącko okrąża niejako Beskid Sądecki i kieruje się w stronę Tatr.

W Starym Sączu zachował się układ architektoniczny charakterystyczny dla okresu średniowiecznego, będącego jednym z najstarszych osiedli polskich. Był on grodem granicznym znajdującym się przy szlaku handlowym łączącym Adriatyk z Karpatami. Pierwsza wzmianka na temat Starego Sącza datowana jest na 1257 r., kiedy to książę krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy zapisał księżniczce węgierskiej Kindze ziemię sądecką. Miasto było świadkiem wielu wydarzeń historycznych: w 1358 r. Kazimierz III Wielki zezwolił na lokację Starego Sącza na prawie magdeburskim, jednocześnie zwolnił miasto od danin; w 1683 r. król Jan III Sobieski po stoczonej bitwie pod Wiedniem, w drodze powrotnej do Warszawy odwiedził miasto, by pokłonić się szczątkom księżnej Kingi. Miasto przeżyło wiele pożarów, po których było w stanie się odrodzić, a w największym w 1795 roku, kiedy to spaliło sie niemal całe miasto, z pożogi pozostał jedynie kamienne dom mieszczański z XVII wieku zwany "Domem na Dołkach".

Wszystkie drogi prowadzą do rynku...

Starosądecki rynek, zbudowany w układzie średniowiecznym charakteryzuje się prostokątnym placem, który ma powierzchnię prawie 1 ha pokrywa kamienny bruk. Pochodzi on z otoczaków, które naniósł tutaj Dunajec z Tatr. Wychodzi z niego 8 ulic, po dwie z każdego rogu rynku, tworząc z nim kąt prosty. Obecnie wokół rynku znajduje się 22 domy, pierwotnie było ich o dwa więcej. Jeszcze do 1795 roku na rynku znajdował się ratusz, jednak nie przetrwał pożaru a władze nigdy go nie odbudowały. Ze względu na zachowaną średniowieczną zabudowę miasta, w 1954 Stary Sącz uznano za rezerwat urbanistyczny. Stary Sącz Rynek panoramaStary Sącz Rynek panorama fot. Andrzej O

Dom na Dołkach (Rynek 6) - jest to kamienica, która jako jedyna przetrwała pożar w 1795 roku. Obecnie wnętrza Domu na Dołkach zajmowane są przez Muzeum Regionalne, urządzone po II wojnie światowej.>>> Restauracja Marysieńka (Rynek 12) - najbardziej obecnie okazały budynek przy rynku w Starym Sączu. Restauracja oferuje dania pochodzące z kuchni polskiej oraz włoskiej.>>>
Dom Pod Dzwonkiem (Rynek 17) - to budynek znajdujący się w jednym z narożników rynku w Starym Sączu. Ostatecznie budynek stał się dość znaną Gospoda Starosądecką.>>> Oficyna Raczków (Rynek 21) - w której znajdują się malowidła ścienne Józefa Raczka, który tutaj mieszkał i tworzył pod koniec XX wieku. Galeria pokazuje burzliwe dzieje miasta oraz inne murale. >>>

Miasto świętej Kingi...

Klasztor sióstr klarysek wymagał szczególnie starannej oprawy i na jego upiększanie nie szczędzono środków. Szczególny wpływ na wygląd konwentu mieli dwaj włoscy artyści: Baltazar Fontana (1658-1729), znany głównie ze swej działalności rzeźbiarskiej i sztukatorskiej w Krakowie, na Morawach i we Włoszech, oraz Franciszek Placidi (1710-82). Historia zespołu klasztornego sióstr klarysek jest związana nierozerwalnie z dziejami Starego Sącza. Powstanie miasta było konsekwencją nadania św. Kindze Ziemi Sądeckiej w roku 1257 i podjętej przez niż akcji kolonizacyjnej. Klasztor Sióstr Klarysek oraz Kościół Trójcy ŚwiętejKlasztor Sióstr Klarysek oraz Kościół Trójcy Świętej fot. Zbigniew Wójcik

Klasztor Sióstr Klarysek (Plac św. Kingi 1) - którego fundatorem była Kinga, księżna krakowska i sandomierska, powstały w 1280 roku głównie z drewna. Do kościoła przylega kaplica św. Kingi. >>> Mury klasztorne - kolejne miejsce w Starym Sączu związane z Klasztorem Klarysek. Początkowy wygląd murów, pełniące funkcję fortyfikacyjną, został zmieniony w XVII wieku.>>>
Brama Seklerska - należy do grupy trzech bram tego typu w Polsce. Brama stanowi pamiątkę po wydarzeniach z 1999 roku. Brama jest szeroka na 3 metry i wysoka na ok. 5 metrów. >>> Źródełko św. Kingi - znane jest ze swej cudownej mocy od kilkuset lat. Znajduje się ok 100 metrów od baszty klasztornej. Ze źródełkiem związane jest kilka miejscowych legend. >>>
Kościół św. Elżbiety Węgierskiej - został wzniesiony w XIV wieku. Kościół to budowla gotycka z kilkoma ołtarzami oraz dwoma kaplicami. Kościół zwieńcza wieża. >>> Kościół św. Rocha i św. Sebastiana - znajdujący się na starym cmentarzu kościół został zbudowany w latach 1643-44 w stylu wczesnobarokowym, na planie prostokąta. >>>
Ołtarz Papieski w Starym Sączu - to jedna z niewielu takich budowli w Polsce. Jest on pamiątką po wizycie Ojca Świętego Jana Paweł II w Starym Sączu.>>> Muzeum Jana Pawła II - zlokalizowano w zakrystii ołtarza głównego. Muzeum jest bardzo dobrze wyposażone: w jego pieczy znajduje się ponad dwa tysiące eksponatów.>>>

Okolice dawnego klasztoru oo. Franciszkanów...

Wyjeżdżając z rynku ulicą Batorego w kierunku Łącka i Szczawnicy, tuż za budynkiem "Sokoła" pod numerem 27 są pozostałości po Klasztorze Franciszkanów. Siedziba władz gminy mieści się w budynku folwarcznym dawnego klasztoru franciszkanów. Ze względu na zachowaną średniowieczną zabudowę miasta, w 1954 Stary Sącz uznano za rezerwat urbanistyczny. Ul. Stefana Batorego w Starym Sączu Ul. Stefana Batorego w Starym Sączu

Budynek Sokoła (Batorego 23) - obecnie mieści się Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. Projektantem był pochodzący z Nowego Sącza architekt - Zenon Remi.>>> Budynek Urzędu Miasta (Batorego 25) - jest to budynek z kompleksu pofranciszkańskiego. Począwszy od 1831 budynek stał się własnością władz miasta i pełnił funkcję urzędową. >>>
Dawny klasztor oo. Franciszkanów - wraz z kościołem św. Stanisława został wzniesiony około 1280 roku przez Bolesława Wstydliwego. Jedyną pozostałością klasztoru jest wyraźnie odróżniająca się półkolista absyda.>>> Dom rodziny ks. prof. Józefa Tischnera - należał do Stanisława Tischnera, w nim urodził się Józef, 12 marca 1931 roku. Zlokalizowany jest on przy ulicy Piłsudskiego 9.>>>

Wypoczynek w Starym Sączu...

Stary Sącz (Panorama), fot. Wiktor BaronStary Sącz (Panorama), fot. Wiktor Baron

Uroczysko Miejska Góra - potocznie nazywane jest również jako Parkowa Góra. Uroczysko obejmuje obszar 113 ha, posiada liczne ścieżki piesze, rowerowe>>> Winna Góra - to wzniesienie już na terenie Nowego Sącza. Jej wysokość to 353 m.n.p.m., roztacza się z niej doskonała panorama na Stary i Nowy Sącz.>>>
Most kolejowy Jacek - znajdujący się na Popradzie, pomiędzy miejscowościami Nowy Sącz i Stary Sącz. Obecny most waży 450 ton. Konstrukcja mostu jest żelazna. >>>