Loading...
Beskid Sądecki - potoki

BESKID SĄDECKI - Potoki

Potoki Beskidu Sądeckiego

Potok - niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km2. Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.

Przez samo Pasmo Radziejowej nie przepływają żadne większe rzeki; Dunajec oraz Poprad są tylko jego granicą. Podobnie jest ze zbiornikami wodnymi - nie występują tu jeziora ani stawy. W dolinach płyną jednak liczne potoki, z których ważniejsze to: Obidzki Potok, Jaworzynka, Wielka Roztoka, Mała Roztoka, Skotnicki Potok, Sopotnicki Potok , Sielski Potok , Stary Potok, Czarna Woda , Biała Woda oraz Czercz. Są to przeważnie dopływy Dunajca lub Grajcarka, tylko Czercz oraz Mała Roztoka i Wielka Roztoka uchodzą do Popradu. Na Sopotnickim Potoku znajduje się ponadto Wodospad Zaskalnik, a na Majdańskim Potok Wodospad Wielki.

Potok Pasmo Górskie Szczyt
Bański Potok Pasmo Radziejowej Radziejowa
Biała Woda Pasmo Radziejowej Mały Rogacz
Borsudzyny Pasmo Radziejowej Złomisty Wierch
Bączanka Pasmo Jaworzyny Ostra
Czarna Woda Pasmo Radziejowej Długa Przełęcz
Czarny Potok Pasmo Jaworzyny Bukowa
Czercz Pasmo Radziejowej Mały Rogacz
Czerniawa Pasmo Radziejowej Jasiennik
Eliaszówka Góry Lubowelskie Eliaszówka
Grabowski Potok Pasmo Radziejowej Polana Paszkowa
Grajcarek Pasmo Radziejowej Mały Rogacz
Głęboczanka Pasmo Jaworzyny Makowica
Homerka Pasmo Jaworzyny Zadnie Góry
Hranicna Góry Lubowelskie Medvedelica
Jastrzębik Pasmo Jaworzyny Jaworzyna Krynicka
Jaworzyna Pasmo Jaworzyny Hala Jaworzyna
Jaworzynka Pasmo Radziejowej Wielka Przehyba
Kotelniczy Potok Pasmo Radziejowej Złomisty Wierch
Kryniczanka Pasmo Jaworzyny Słotwiny
Kąty Pasmo Radziejowej Koziarz
Łomniczanka Pasmo Jaworzyny Wierch nad Kamieniem
Majdański Potok Pasmo Radziejowej Minkowska Przelecz
Mała Roztoka Pasmo Radziejowej Przełęcz Żłobki
Mała Wierchomlanka Pasmo Jaworzyny Pusta Wielka
Międzybrodzie Pasmo Jaworzyny Wielki Rogacz
Mochnaczka Pasmo Jaworzyny Przełęcz Krzyżówka
Młodowski Potok Pasmo Radziejowej Niemcowa
Obidzki Potok Pasmo Radziejowej Przełęcz Przysłop
Pod Jasielnik Pasmo Radziejowej Jasielnik
Podgórny Potok Góry Leluchowskie Przechyby
Potasznia Pasmo Jaworzyny Runek
Potok Lewa Ręka Pasmo Radziejowej Błyszcz
Potok Średni Pasmo Radziejowej Długa Przełęcz
Potok Życzanowski Pasmo Jaworzyny Makowica
Przysietnicki Potok Pasmo Jaworzyny Jaworzyna Krynicka
Rogacz Pasmo Radziejowej Przełęcz Obidza
Rogacz Pasmo Radziejowej Wielki Rogacz
Sielski Potok Pasmo Radziejowej Przehyba
Skotnicki Potok Pasmo Radziejowej Dzwonkówka
Sopotnicki Potok Pasmo Radziejowej Przehyba
Stary Potok Pasmo Radziejowej Złomisty Wierch
Stupne Góry Leluchowskie Barwinek
Szczawniczek Pasmo Jaworzyny Bukowa
Szczawnik Pasmo Jaworzyny Runek
Szlachtowski Potok Pasmo Radziejowej Stary Wierch
Wielki Lipnik Pasmo Radziejowej Przełęcz Gromadzka
Wierchomlanka Pasmo Radziejowej Runek
Wojkowski Potok Góry Leluchowskie Barwinek
Zaczerczyk Góry Lubowelskie Eliaszówka
Złocki Potok Pasmo Jaworzyny Jaworzyna Krynicka
Potok Pasmo Górskie Szczyt