Loading...
Beskid Sądecki - Źródła i wody mineralne

BESKID SĄDECKI - Źródła i wody mineralne

Źródła i wody mineralne Beskidu Sądeckiego

Tereny Beskidu Sądeckiego, a konkretnie obszar od Młodowa po Krynicę-Zdrój należy do obszaru występowania tzw. szczaw karpackich, ciągnącego się od Wysowej po Szczawnicę. Wody można spróbować bezpośrednio w miejscach, gdzie wypływa z ziemi czy spod skał, część źródełek została ujęta w postaci kraników, studzienek ułatwiających czerpanie wody.
Wody mineralne, będące podstawowym czynnikiem rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, występują we wszystkich karpackich jednostkach tektonicznych poza Tatrami . Najbardziej powszechnie występują szczawy (wody wodorowęglanowe), solanki i wody siarkowodorowe. Beskid Sądecki jest szczególnie zasobny w szczawy , czyli wody zawierające co najmniej 1 gram dwutlenku węgla na dm3 wody. Pochodzenie CO2 związane jest z aktywnością wulkaniczną jaka miała miejsce w trzeciorzędzie. Ze względu na zróżnicowany skład jonowy i zróżnicowaną mineralizację wód szczawiowych, wyróżniono w Karpatach przejściową i centralną strefę hydrochemiczną.

Wody mineralne Beskidu Sądeckiego wykorzystywane są w lecznictwie uzdrowiskowym a także w przemyśle rozlewniczym. Pewną formą wykorzystania tych wód są ogólnodostępne naturalne wypływy. Dzięki tak licznie występującym źródłom wody mineralnej znajduje się tu największy zespół uzdrowiskowy z tak znanymi kurortami jak:

Wody mineralne Krynica Zdrój,
Wody mineralne Tylicz,
Wody mineralne Muszyna Zdrój,
Wody mineralne Piwniczna Zdrój,
Wody mineralne Żegiestów Zdrój


Mapy Beskidu Sądeckiego

Interaktywna mapa Wód Mineralnych Beskidu Sądeckiego