Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Cerkwi Łemkowskich

BESKID SĄDECKI - Szlak Cerkwi Łemkowskich

Szlak Cerkwi Łemkowskich

Szlak Cerkwi Łemkowskich jest szlakiem o tematyce dawnej grupy etnicznej, zwanej Łemkami. Jest to szlak kulturowy, przedstawiający cerkwie Łemkowskie, zarówno obecne jak i dawne. Szlak jest pętlą wokół Krynicy-Zdrój, obejmująca swoim zasięgiem obszar gminy Krynica-Zdrój. Najlepiej wyprawę rozpocząć w tejże miejscowości. Ze względu na znaczną odległość poszczególnych obiektów na trasie, zalecane jest poruszanie się samochodem, bądź dla bardziej wytrwałych i silnie fizycznie turystów na rowerze ( zajmuje to cały dzień ). Na szlaku odwiedzać będziemy tradycyjne budowle drewniane, jak i też świątynie murowane ( grekokatolickie ). W obiektach pozostał oryginalny wystrój cerkiewny, jednakże są one użytkowane jako kościoły rzymskokatolickie. Przeważnie w najbliższej okolicy cerkwi znajduję się cmentarz, na których można odnaleźć mogiły dawnych mieszkańców tych terenów. Cerkwie zostały zbudowane na przełomie XVIII-XIX wieku, w typie budownictwa zachodnio-łemkowskiego. Szlak przebiega przez Krynicę-Zdrój, Berest, Polany, Piorunkę, Czyrną, Mochnaczkę, Tylicz i Muszynkę.

Historia Łemków

Łemkowie, zwani też Rusinami lub Rusnakami należą do Słowian Wschodnich, którzy w Polsce zamieszkiwali od wieków północne stoki Karpat. Sama nazwa Łemkowie wywodzi się od pojęcia "Łemko", która została utworzona na bazie językowej i powstała najpewniej w I połowie XIX wieku na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Początkowo było to przezwisko stosowane na grupę Rusinów. Grupy Łemków są wyznawcami odłamu chrześcijańskiego wschodniego. Wielu z nich wierzy, że przynależą do osób, które przyjęły chrzest w IX wieku od Świętych Cyryla i Metodego. Obecnie Łemkowie sa podzieleni na prawosławnych i greko-katolików.

Terytorium uznawane przez Łemków jako ich lokalna ojczyzna, zwana też Łemkowyną, sięga na zachód do Pienin (wsie: Szlachtowa, Jaworki, Biała Woda, Czarna Woda), zaś na wschodzie do ujścia Osławy do Sanu. Przybyli tu wzdłuż grzbietów karpackich głównie w XVI w., prowadząc gospodarkę pasterską i rolną. Wysiedleni po II wojnie światowej w ramach akcji "Wisła", pozostawili po sobie wiele śladów ciekawej kultury, zwłaszcza łemkowskie cerkwie - prawdziwe perełki architektury drewnianej - charakteryzujące się szerszą nawą i zróżnicowaną wysokością trzech głównych części budynku, namiotowym, uskokowym dachem i baniastami hełmami wież. Łemkowie pielęgnowali swoje tradycje i język. Zajmowali się przede wszystkim hodowlą owiec i uprawą roli. W większości byli wiernymi Kościoła grekokatolickiego.
W 1983 roku po raz pierwszy zorganizowano "Łemkowską Watrę" - wielkie święto łemkowskiej kultury i miejsce spotkań Łemków z całego świata. Powstały nowe zespoły folklorystyczne, cyklicznie odbywają się imprezy kulturalne, rozwija się nauczanie języka łemkowskiego.

Mapa Cerkwi Łemkowskich w Beskidzie Sądeckim

Szlak Cerkwi Łemkowskich

Cerkiew: Opieki Najświętszej Marii Panny

 • Data: 1887 - 1888
 • Miejsce: Krynica Zdrój
 • Adres: ul. Słotwińska 50, Krynica-Zdrój
 • Cerkiew: Grekokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła

 • Data: 1872 - 1879
 • Miejsce: Krynica Zdrój
 • Adres: ul. J. I. Kraszewskiego 177, Krynica-Zdrój
 • Cerkiew: Prawosławna p.w. św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza

 • Data: 1983 - 1996
 • Miejsce: Krynica Zdrój
 • Adres: ul. Św. Włodzimierza 3, Krynica-Zdrój
 • Cerkiew: Grekokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana

 • Data: 1842
 • Miejsce: Berest
 • Adres: Berest 22, Krynica-Zdrój
 • Cerkiew: Grekokatolicka p.w. Michała Archanioła

 • Data: 1820
 • Miejsce: Polany
 • Adres: Leśniczówka Polany 62, Polany
 • Cerkiew: Grekokatolicka p.w.św.Kosmy i Damiana

 • Data: 1789
 • Miejsce: Piorunka
 • Adres: Piorunka 77, Piorunka
 • Cerkiew: Grekokatolicka p.w. św. Paraskewy

 • Data: 1820
 • Miejsce: Czyrna
 • Adres: Czyrna 39, Czyrna
 • Cerkiew: Grekokatolicka p.w. św. Michała Archanioła

 • Data: 1846
 • Miejsce: Mochnaczka - Niżna
 • Adres: Tylicz 46, Mochnaczka - Niżna
 • Cerkiew: Grekokatolicka p.w. św. Jana Ewangelisty

 • Data: 1689
 • Miejsce: Muszynka
 • Adres: Muszynka
 • Cerkiew: Grekokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana

 • Data: 1738 - 1744
 • Miejsce: Tylicz
 • Adres: DK75 19, Tylicz
 • Cerkiew: Grekokatolicka p.w. Jakuba Młodszego Apostoła

 • Data: 1606
 • Miejsce: Powroźnik
 • Adres: DW971 28, Powroźnik