Loading...
Beskid Sądecki - rezerwaty przyrody

BESKID SĄDECKI - Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody Beskidu Sądeckiego

Rezerwat przyrody - jedna z obszarowych form ochrony przyrody. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie. W Polsce rezerwaty przyrody to jedna z obszarowych form ochrony przyrody, obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.Na 14 rezerwatów przyrody utworzonych dotąd na terenie Beskidu Sądeckiego - 12 to rezerwaty leśne. Najstarszy rezerwat przyrody powstał na terenie dzisiejszego Parku około roku 1906, a najmłodszy w dziewięćdziesiąt lat później. Niektóre z rezerwatów są łatwo dostępne (Łabowiec, Barnowiec) lub wręcz udostępnione (Las Lipowy Obrożyska), ale są także rezerwaty trudne do penetracji i niezbyt często odwiedzane (Hajnik). Sieć rezerwatów uzupełnia kilkadziesiąt pomników przyrody. Najcenniejsze pozostałości prastarej puszczy karpackiej były chronione już na początku wieku przez właściciela lasów i leśnika Adama hr. Stadnickiego. Ten doskonały fachowiec ukończył studia leśne w Monachium i prowadził wzorcową gospodarkę lasami od Krynicy-Zdroju po Szczawnicę oraz na terenie dzisiejszej Słowacji.

Stadnicki założył jako pierwszy na Sądecczyźnie 4 rezerwaty leśne ( Łabowiec, Barnowiec Baniska i Uhryń). Adam hr. Stadnicki zmarł w wieku prawie 100 lat, 10 marca 1982 roku. Rezerwaty leśne w Beskidzie Sądeckim leżą obecnie wyłącznie na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe poprzez cztery Nadleśnictwa : Nawojowa, Stary Sącz, Piwniczna-Zdrój i Krościenko.