Loading...
Beskid Sądecki - położenie

Ogólne informacje

Regionalizacja fizycznogeograficzna wg Kondrackiego przedstawia Beskid Sądecki w środku następujących pasm górskich:

     -  od zachodu dolina Dunajca, która oddziela go od Gorców, a na północnym zachodzie - od Beskidu Wyspowego
     -  od północy sąsiaduje z Kotliną Sądecką
     -  na północnym wschodzie i wschodzie dolina Kamienicy Nawojowskiej, Przełęcz Krzyżówka, Mochnaczka, górna część Muszynki oraz Przełęcz Tylicka są granicą z Beskidem Niskim (Góry Grybowskie)
     -  południowo-zachodnią granicę z Pieninami tworzy Dunajec, dolina Grajcarka, Białej Wody i Przełęcz Rozdziela, jednakże wapienne skały po północnej stronie koryta Białej Wody mimo, że topograficznie znajdują się na terenie Beskidu Sądeckiego, strukturalnie i geologicznie przynależą do Małych Pienin. Po słowackiej stronie z Przełęczy Rozdziela granica biegnie doliną potoku Rozdziel i Wielki Lipnik, dalej południowo-wschodnie stoki Gór Lubowelskich opadają do Kotliny Lubowelskiej
     -  południową granicę pomiędzy Górami Leluchowskimi a Górami Czerchowskimi tworzy potok Smereczek, a dalej grzbiet wododziałowy między zlewnią Topľi a zlewnią Popradu

Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie
Podprowincja Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
Mezoregion Beskid Sądecki
- Pasmo Jaworzyny
- Pasmo Radziejowej
- Góry Leluchowskie
- Góry Lubowelskie
Zajmowane jednostki
administracyjne
Polska
- województwo małopolskie
Słowacja
- kraj preszowski
Opis położenia

Położenie Beskidu Sądeckiego fot. wakacje.staypoland.com/

Beskid Sądecki jest pasmem położonym w południowej części Polski, stanowi najbardziej na zachód wysunięty fragment Beskidów Zachodnich. Znajduje się w województwie małopolskim, na terenie powiatu nowosądeckiego. Graniczy z Beskidem Niskim, Górami Grybowskimi, Pogórzem Rożnowskim, Beskidem Wyspowym, Gorcami i Małymi Pieninami. Od strony zachodniej i południowej granicę Beskidu Sądeckiego wyznacza dolina Dunajca zaś wschodnią Przełęcz Tylicka. Na terenie można wydzielić dwa główne pasma górskie: Pasmo Radziejowej i Pasmo Jaworzyny. Mniejszymi pasmami leżącymi w obrębie Beskidu Sądeckiego są Góry Leluchowskie oraz Góry Lubowelskie.

Do Beskidu Sądeckiego zalicza się cztery pasma górskie:

- Pasmo Jaworzyny - Pasmo Radziejowej

- Góry Leluchowskie - Góry Lubowelskie

Najwyższe szczyty

Widok z Jaworzyny fot. krynica-zdroj.pl

Na terenie Pasma Radziejowej znajduje się najwyższy szczyt całego Beskidu Sądeckiego - Radziejowa. Pozostałe szczyt, które przekraczają 1200 m n.p.m. również są zlokalizowane w tym paśmie. Pasmo Jaworzyny posiada mniejsze wysokośći bezwzględne, jedynie 2 z nich przekraczają granicę 1100 m.n.p.m.: Jaworzyna Krynicka (1114 m n.p.m.) oraz Wielka Bukowa (1104 m n.p.m.).

Najwyższe szczyty Beskidu Sądeckiego:
Szczyt Wysokość
Radziejowa 1266 m n.p.m.
Złomisty Wierch 1224 m n.p.m.
Mała Radziejowa 1207 m n.p.m.
Wielka Przehyba 1191 m n.p.m.
Wielki Rogacz 1182 m n.p.m.
Przehyba 1175 m n.p.m.
Skałka 1163 m n.p.m.
Mały Rogacz 1162 m n.p.m.
Mała Przehyba 1155 m n.p.m.


Podział Beskidu Sądeckiego
Widok na Poprad i Piwniczną fot. Jagoda Jurkowska - przewodnik beskidzki
Poprad dzieli Beskid Sądecki na dwie grupy. Północno-wschodnia i wschodnia strona reprezentowana jest przez Popradu znajduje się Pasmo Jaworzyny i Góry Leluchowskie, a południowo-zachodnia i zachodnia przez Pasmo Radziejowej oraz niemal całkowicie na Słowacji Góry Lubowelskie.

Pasmo Radziejowej płynnie łączy się z Górami Lubowelskimi (słow. Ľubovnianska vrchovina), a ich zwornikiem jest Eliaszówka. Poprad oraz dolina Czercza dalej Przełęcz Gromadzka i dolina potoku Wielki Lipnik stanowi umowną granicę pomiędzy tymi dwoma pasmami.

Pasma składają się z jednego, dość wyraźnego grzbietu głównego oraz wielu mniejszych, które od niego odchodzą. Przeważająca część szczytów nie ma wybitnego charakteru, z wyjątkiem tych największych w danej pasmie.