Loading...
BESKID SĄDECKI - Karpaty Zachodnie

Położenie Beskidu Sądeckiego

Karpaty Zachodnie

Karpaty Zachodnie - prowincja Regionu Karpackiego , wysunięta najbardziej na zachód część łańcucha górskiego Karpat, położona na terytorium Polski, Czech i Słowacji. Rozciągają się od Bramy Morawskiej na zachodzie do Przełęczy Łupkowskiej na wschodzie.

Charakterystyczna dla Karpat Zachodnich jest pasmowa budowa geologiczna.


Karpaty Zachodnie dzieli się na trzy podprowincje:

  • Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (Babia Góra - 1725 m n.p.m.) - fliszowe

  • Centralne Karpaty Zachodnie (Gerlach - 2655 m n.p.m.) - głównie skały wapienne, krystaliczne i metamorficzne

  • Wewnętrzne Karpaty Zachodnie (Stolica - 1477 m n.p.m.) - głównie skały wapienne, krystaliczne i wulkaniczne