Loading...
Beskid Sądecki - Góry Lubowelskie

Pasmo Góry Lubowelskie

Ogólne informacje

Widok z grzbietu Ośli Wierch - Wysoki Gruń ;; fot. Jerzy Opioła, licencja: [CC BY-SA 4.0] https://pl.wikipedia.org/ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) - zwane również Pogórze Lubowelskim to przedłużona na wschód cześć Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Pasmo to rozpoczyna się Przełęczą Gromadzką ( 938 m n.p.m.) i biegnie dalej przez Eliaszówkę ( 1023 m n.p.m.) aż do doliny Popradu w miejscowości Muszyna. Najwyższymi szczytami w tym paśmie są : Eliaszówka ( 1023 m n.p.m.) i Magura Kurczyńska ( 894 m n.p.m.). Obydwa zlokalizowane są na wschodnim i zachodnim krańcu pasma.

Pasmo Góry Lubowelskie

Topografia

Widok z grzbietu Roztoki na Góry Lubowelskie ;; fot. Jerzy Opioła, licencja: [CC BY-SA 4.0] https://pl.wikipedia.org/ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Podobnie jak w przypadku Gór Leluchowskich, granica między Pasmem Radziejowej a Górami Lubowelskimi jest niewyraźna. Nazwa tego pasma pochodzi od słowackiego miasta Lubowla, i przez Słowaków to pasmo jest nazywane Pogórzem Lubowelskim. Polskie przewodniki i nazwy wymieniają Góry Lubowelskie jako wschodnią cześć Pasma Radziejowej. Granice Pasam Gór Lubowelskich można wyznaczyć posługując się nautralnym ukształtowaniem terenu. Od wschodu i północnego-wschodu Góry Lubowelskie ograniczone sa doliną Popradu. Po zachodniej stronie pasmo kończy się na Popradzie oraz Czerczu, przechodząc przez Przełęcz Gromadzką i docierając do doliny potoku Wielki Lipnik. Od południa wzniesienia Gór Lubowelskich opadają do Kotliny Lubowelskiej. Można w nich wyróżnić cztery grupy:

-północno-wschodni grzbiet Eliaszówki ( 1023 m n.p.m.) poprzez Świni Groń ( 935 m n.p.m.) i Karczmarską Górę ( 605 m n.p.m.) opadający do Popradu (biegnie nim granica polsko-słowacka)
-grzbiet ciągnący się od Eliaszówki ( 1023 m n.p.m.) po dolinę potoku Hranična z szczytami Medvedelica ( 888 m n.p.m.), Petríkov vrch ( 932 m n.p.m.),
-rozgałęziony grzbiet od doliny potoku Hranična po dolinę potoku Wielki Lipnik z szczytami: Niemiecki Wierch ( 842 m n.p.m.), Ośli Wierch ( 859 m n.p.m.), Kóta (772 m), Hruba klada (803 m), Szeroki Wierch ( 884 m n.p.m.), Wysoki Gruń ( 660 m n.p.m.), Solowka ( 828 m n.p.m.), Okrúhla ( 828 m n.p.m.), Sliboń ( 772 m n.p.m.)
-zataczający łuk grzbiet od doliny Lipnika po Poprad z szczytami: Patria ( 772 m n.p.m.), Magura Orłowska ( 830 m n.p.m.), Magura Kurczyńska ( 894 m n.p.m.), Zbójnicki Wierch ( 720 m n.p.m.), Góra Wielka Polana ( 794 m n.p.m.)), Sucha Góra ( 561 m n.p.m.).

Kremna widziana z Gór LubowelskichKremna widziana z Gór Lubowelskich

Pasmo Góry Lubowelskie

Turystyka

Góry Lubowelskie - Lubowla, Słowacja Zbudowane jest głównie z fliszu karpackiego, jednak w dolinie potoku Wielki Lipnik i Mały Lipnik, a także na południowych stokach Szczoba występują skały wapienne. Wapienne tzw. Skałki Udolskie występują również w miejscowości Udol. W miejscowości Sulin znajduje się źródło wody mineralnej zwane Sulinką, dostępne również bezpłatnie dla turystów. Turystów z Polski zaskakują tutaj ogromne, nieposzatkowane na poletka łąki i pastwiska, na których wypasane jest bydło, owce i nadal gospodarują tutejsze spółdzielnie produkcyjne.

Turystyka w tym rejonie Beskidu Sądeckiego jest bardzo słaba, a dla Polskiej strony jest to teren bardzo nienznay. Jedynie sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej jest tłumnie odwiedzane przez turystów. Widokowo Góry Lubowelskie dostępne są w Litmanowej, gdzie na wielkich połoninach są dobre punkty widokowe. Ze szczytów, z których roztacza się jeszcze dobry widok nalezy wyróżnić grzbiet Ośli Wierch ( 859 m n.p.m.) - Wysoki Gruń ( 660 m n.p.m.). Niektóre szlaki turystyczne są słabo oznakowane i wędrówka wymaga wnikliwego ich wyszukiwania oraz dobrej orientacji w terenie.

Wschodni skraj Gór Lubowelskich i dolina Popradu. Widok z Malnika nad Muszyną ;; fot. Jerzy Opioła, licencja: [CC BY-SA 4.0] https://pl.wikipedia.org/ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Wschodni skraj Gór Lubowelskich i dolina Popradu. Widok z Malnika nad Muszyną ;; fot. Jerzy Opioła