Loading...
BESKID SĄDECKI - Biała Woda ( 570 m n.p.m.)

Potoki Beskidu Sądeckiego

Biała Woda

Biała Woda ( 570 m n.p.m.) - potok w Małych Pieninach i w Beskidzie Sądeckim. Źródło potoku zlokalizowane jest na wysokości ok. 990 m n.p.m. pod Małym Rogaczem ( 1162 m n.p.m.) (potok Rogacz). Sam potok jest zaislany przez potoki, które swój początek mają na zboczach Ruskiego Wierchu ( 935 m n.p.m.), Pokrywisku ( 975 m n.p.m.), Przełęczy Gromadzkiej ( 938 m n.p.m.), Hurcałki ( 909 m n.p.m.) i Szczoba. Kierunek spływu w jego źródłowej części to południowy-zachód, aby potem skręcić w północno-zachodnią część stoku, mijając Kociubylską Skałę. Do potoku wpadają również potoki: Brysztański Potok, Potok Zimna Studnia i potok >Pod Jasielnik. Ujście znajduje się w Jaworkach, na wysokości 570 m n.p.m. Potok Biała Woda wpada tutaj do Czarnej Wody tworząc Grajcarek. Obydwa te potoki są orograficznie lewym dopływem a cała jego długość wynosi 7,5 km i spadek 5,6% przy powierzchni zlewni 11 km2.
GPS: 49°24'26.6"N 20°33'12.5"E
Mapa Biała Woda w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o Biała Woda

Opis potoku

Dolina Białej Wody, Gałajdówka fot. Piotr Budzyna Dolina Białej Wody jest geograficzną granicą pomiędzy Małymi Pieninami a Beskidem Sądeckim. Jeszcze przed 1947 rokiem znajdowała się tutaj miejscowość o tej samej nazwie. Przyrodniczo potok Biała Woda jest sercem rezerwatu o tej samej nazwie, który został powołany w 1963 roku, a charakterystyką tego miejsca jest występowanie ciasnego wąwozu, Wąwozu Międzyskały.

Jedna z kaskad na potoku Biała Woda w obrębie rezerwatu ;; fot. Jerzy Opioła, licencja: [CC BY-SA 4.0] https://pl.wikipedia.org/ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Podłoże skalne, po którym płynie potok to łupki oraz wapienie. Dzięki występowaniu takich skał potok wyrzeźbił liczne progi, wodospady, baniory - znajdujące się za progami głębokie nisze, które zostały wybite przez silę płynącego potoku. Droga, która wije się wzdłuż potoku jest częściowo zamknięta, głównie na obszarze rezerwatu. Przy niej znajdują się ławki oraz szlak turystyczny. Brzegi wąskiego koryta zostały spięte licznymi drewnianymi mostkami. Liczne skałki wapienne, które osiągają tutaj nawet 120 metrów wysokości są siedliskiem dla flory naskalnej.

Szczawnica - Biała Woda Strome brzegi porasta bogaty drzewostan. Dominującym gatunkiem jest buk, świerk czy jawor. Poza tymi gatunkami wyróżniają się liczne gatunki drzew liściastych a takrze drzewa owocowe, chociaż zdziczałe są śladem po wysiedleńcach z Akcji Wisła. Dzięki położeniu na uboczu oraz z dala od osad ludzkich potok jest krystalicznie czysty, a woda jest wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Skaliste kotyto Białej Wody ;; fot. Jerzy Opioła, licencja: [CC BY-SA 4.0] https://pl.wikipedia.org/ (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)