Loading...
BESKID SĄDECKI - Grajcarek ( 430 m n.p.m.)

Potoki Beskidu Sądeckiego

Grajcarek

Grajcarek (430 m n.p.m.) - potok u podnóża Małych Pienin, rozpoczyna się w Jaworkach z połączenia potoku Biała Woda i Czarna Woda. Długość tego potoku wynosi ok. 15 km, kończąc swój bieg jako prawy dopływ Dunajca w miejscowości Szczawnica. Mija po drodze urokliwą dolinę, w której zlokalizowano miejscowości Jaworki i Szlachtową. Początkowo Grajcarek nazywany był Szczawnikiem - pod taką nazwą jest wspomniany w Liber beneficjorum "Szczawnicza Magna" Jana Długosza w 1617. Potem przez miejscową ludność był nazywany Szczawnickim Potokiem lub Ruskim Potokiem (przed Akcją Wisła położone nad nim wsie Szlachtowa, Jaworki, Biała Woda i Czarna Woda zamieszkiwali Rusini). Nazwę Grajcarek nadali mu turyści i kuracjusze szczawniccy pod koniec XIX w.
GPS: 49°25'27.0"N 20°27'34.0"E
Mapa ujścia potoku Grajcarek w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o Grajcarek

Opis potoku

Potok Grajcarek w Pieninach Obszar źródliskowy Grajcarka położony jest w miejscu rozpoczęcia potoku Biała Woda, na wysokości prawie 950 m n.p.m. Cała długość doliny Grajcarka ma przebieg wschód-zachód, stanowi również umowną granicę Beskidu Sądeckiego oraz Pienin. Do głównego potoku dopływa ponad kilkanaście większych potoków, które swoim obszarem stanowią wraz z Grajcarkiem obszar zlewni wynoszący ponad 85 km 2.

Potok Grajcarek w Pieninach Koryto Grajcarka prowadzone jest w głównej mierze naturalnym terenem, stanowi doskonałe miejsce do występowania wielu gatunków ryb ( dno kamieniste ). Regulację koryta przeprowadzono w niewielkim stopniu na terenie Jaworek oraz w dolnym biegu, tuż przy ujściu, już na terenie uzdrowiska Szczawnica ( betonowa, niekiedy wąska i wysoka obudowa ).

Porankiem wzdłuż rzeki Grajcarek Szczawnica, potok Grajcarek Grajcarek
Porankiem wzdłuż rzeki Grajcarek Szczawnica, potok Grajcarek Grajcarek