Loading...
BESKID SĄDECKI - Rezerwat przyrody Baniska ( 141,96 ha)

Rezerwaty Beskidu Sądeckiego

Rezerwat przyrody Baniska

Rezerwat przyrody Baniska ( 141,96 ha) - obszar ochrony ścisłej obejmujący obszar miejscowości Roztoka Ryterska ( Rytro ). Położony jest w Paśmie Radziejowej, na północnym stoku góry Radziejowa ( 1266 m n.p.m.), w rejonie źródliskowej części potoku Baniska, dopływu Roztoki Ryterskiej. W całości leży na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia rezerwatu to 141,96 ha a wysokość to 775-1035 m n.p.m. Utworzony został w 1922 roku przez Adama Stadnickiego.
GPS: N 49° 27' 23.454'' E 20° 38' 23.56''
Mapa Rezerwat przyrody Baniska w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o Rezerwat przyrody Baniska

Opis rezerwatu

Rezerwat przyrody Baniska ( 141,96 ha) Roztoka Ryterska Rezerwat Baniska ma charakter leśny. Obszar, na którym utworzono rezerwat przedstawia las pierwotny, z licznymi, starymi drzewami, których wiek sięga od 90 do 180 lat. Gatunkiem dominującym jest tutaj buk zwyczajny, można spotkać licznie jodłę pospolitą oraz klon. Drzewa iglaste sięgają nawet 30 metrów wysokości. Buczyna karpacka, która jest typowym zbiorowiskiem leśnym Karpat, zajmuje znaczące miejsce w rezerwacie. Poza drzewostanem można tutaj spotkać roślinność naskalną, łąkową oraz wodną, m.in. niecierpek pospolity, żywokost sercowaty, paprotniki - Brauna i kolczysty, żywce, szałwię lepką.

Rezerwat Baniska - Buczyna Karpacka Obszar rezerwatu znajduje się częściowo w obrębie osuwiska. Jest to rzadko spotykane w Karpatach obsekwentne osuwisko dolinne, formowane w kilku etapach. W obrębie górnych partii tego osuwiska znajdują się wały koluwialne, a wśród nich malownicze jeziorko o powierzchni 40 m2. Rzeźba osuwiskowa w znacznym stopniu wpływa na roślinność rezerwatu. Buczyna karpacka porasta gleby brunatne, zaś kwaśna buczyna górska uboższe gleby skrytobielicowe.

Rezerwat przyrody Baniska W rezerwacie mają swoje ostoje: ryś, dzik, wilk, sarna, jeleń, lis, kuna i borsuk. W okolicy rezerwatu był też obserwowany niedźwiedź. Z większych ptaków występuje tu głuszec i puchacz. W okolicy zbiornika wodnego spotkać można wiele gatunków gadów i płazów. Na obszarze rezerwatu znajduje się rzadko spotykane w Karpatach obsekwentne osuwisko dolinne, dwie wyniosłe formy terenu, formy skałkowe oraz jeziorka zastoiskowe (według innych źródeł osuwiskowe) nazywane Baniami lub Młaką. Właśnie od tego jeziorka pochodzi nazwa rezerwatu. Przy dolnym skraju rezerwatu znajduje się ujęcie wody pitnej dla Rytra

ZWIEDZAJĄC BANISKA PAMIĘTAJMY, ŻE SĄ ONE REZERWATEM ŚCIŚŁYM, A PORUSZANIE SIĘ PO TERENIE TAKIEGO REZERWATU JEST ZABRONIONE!

Przez obszar rezerwatu nie prowadzi żaden znakowany szlak turystyczny, można go jednak zwiedzić korzystając z wyznaczonej w 2005 Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza Rogasiowy Szlak.

Rezerwat BaniskaRezerwat Baniska
Rezerwat przyrody Baniska ( 141,96 ha) fot. zpkwm.plRezerwat przyrody Baniska ( 141,96 ha) fot. zpkwm.pl
Rezerwat BaniskaRezerwat Baniska