Loading...
BESKID SĄDECKI - Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza "Rogasiowy Szlak"

Szlaki spacerowe Beskidu Sądeckiego

Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza "Rogasiowy Szlak"

Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza "Rogasiowy Szlak" zlokalizowana jest w całości na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, oznaczona jest kolorem zielonym. Nazwa szlaku pochodzi od lektury dla dzieci, napisanej przez Marię Kownacką "Rogaś z Doliny Roztoki". Jest to młody szlak spacerowy w formie ogólnoprzyrodniczej ścieżki dydaktycznej, w dolinie Roztoki Małej na południowo - wschodnim skłonie Pasma Radziejowej. Trasa posiada 14 opisanych przystanków, a najdłuższa wersja ścieżki ma około 12 km. Przystankiem początkowym jest przy źródle Katarzyna w okolicach stacji narciarskiej Ryterski Raj. Najwyżej położonym punktem jest Polana Skałka.

Pobierz Trasę GPSplik .gpx trasy Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza Rogasiowy Szlak

Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza "Rogasiowy Szlak"

Przystanek nr 1 - "Ryterski Raj"

Początkowy odcinek szlaku wiedzie wzdłuż płynącego potoku Roztoka Wielka, przy stacji narciarskiej Ryterski Raj. Powstanie ścieżki miało na celu zapoznanie z ochronę bioróżnorodności Beskidu Sądeckiego oraz z pięknem przyrody Pasma Radziejowej. Początkowy odcinek wkomponowany w scenerię lasów Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój ukazuje chronione gatunki roślin i zwierzą oraz liczne źródła wód. Płynąca woda ze Źródła Katarzyna ma charakterystyczny białawy osad bakterii o niezwykłych właściwościach leczniczych. Jest on chroniony prawnie, jako pomnik przyrody nieożywionej.

Rogasiowy szlak poprowadzi nas w piękne zakątki pasma Radziejowej, najwyższego szczytu Beskidu Sądeckiego

Przystanek nr 2 - "Stary Kamieniołom"

Kolejnym, drugim przystankiem jest stary kamieniołom, stanowisko ochronne płazów i gadów. Ochronie prawnej podlega tutaj 8 gatunków płazów oraz 5 gatunków gadów, które żyją na terenie ściany skalnej zbudowanej z piaskowców magórskich. Jest to użytek ekologiczny, który jest miejscem życia gadów, które wybrały sobie miejsce stożka akumulacyjnego materiału skalnego u podnóża ściany. Płazy można spotkać w niewielkich oczkach wodnych. Po opuszczeniu tego stanowiska naszym oczom ukarze się dolina potoku Baniska odbiegająca na lewo. Nasza ścieżka wiedzie pomiędzy drzewami sosny wejmutki, pochodzącej z północno-wschodniej cześć kontynentu Amerykańskiego. W Polsce drzewo to zaatakowane jest chorobą zwaną rdzą wejmutkowo-porzeczkową, która ogranicza jej występowanie. Przystanek 3 znajduję się 20 minut dalej, w wąskiej dolinie.

Stary kamieniołom fot. wioletta-agroturystykaogrdkmiecik.blogspot.com

Przystanek nr 3 - "Buczyna"

Trzeci przystanek zlokalizowany jest w wąskiej dolinie potoku Baniska, ukryte wśród porośniętych zboczach. Można tutaj zobaczyć drzewostan składający się z buków, jodeł pospolitych oraz innych gatunków. W dolnej warstwie runa leśnego można wczesną wiosną zobaczyć kwitnące żywce gruczołowate, cebulkowate, przylaszczki. Łanowo pojawiającą się rośliną jest czosnek niedźwiedzi, kwitnąca na biało rośliną wydzielająca dość charakterystyczny zapach. W ramach edukacyjnych można w tym miejscu ją zerwać i doznać zapachu i smaku tej rośliny.

Użytkownicy paśnika fot. www.facebook.com/275760792465012

Przystanek nr 4 - "Popielicowa chatka"

4 przystankiem jest drewniana chata, które jest miejscem rozpoczęcia się Rezerwatu przyrody Baniska ( 141,96 ha). Złożona jest z charakterystycznych okrągłych, starannie obrobionych jodłowych elementów. Służy ona robotnikom i pilarzom, którzy wyruszają stąd na "zasiadke" Leśnicy składają tutaj również siano dla saren na okresy zimowe, w okolice chatki zapuszczają się czasami wilki, największe drapieżniki tego regionu.

Rogasiowy Paśnik fot. www.facebook.com/275760792465012

Przystanek nr 5 - "Rozdroże Mićkowskie"

jest miejscem dość specyficznym. To właśnie w tym miejscu krzyżują się szlaki wiodące do wszystkich przystanków ścieżki "Rogasiowy Szlak". Do wyboru mamy 4 warianty trasy, prowadzące kolejno do Rezerwatu Baniska, do doliny Wielkiej i Małej Roztoki oraz na polanę Skałka. Punkt jest doskonałym miejscem do odpoczynku i relaksu. Można z niego obserwować ptaki, które żyją w rejonie rezerwatu przyrody. Po dość mocnym podejściu do tego przystanku kojący śpiew ptaków doskonale rekompensuje trudy podejścia na górę. Roztacza się tutaj również dość szeroki widok na doliny.

Użytkownicy paśnika fot. www.facebook.com/275760792465012

Przystanek nr 6 - "Rezerwat Baniska"

z tablicą krótko opisującą jeden z najciekawszych rezerwatów przyrody w Beskidzie Sądeckim, mający 100 lat obszar założony przez hrabiego Adama Stadnickiego. Zajmuje północne stoki Radziejowej ( 1266 m n.p.m.), które porastają dwa zespoły leśne: żyzna buczyna karpacka oraz buczyna kwaśna. Przy tym przystanku możemy wyraźnie dostrzec las puszczański który znacznie różni się od lasu zagospodarowanego. Drzewostan jest różnowiekowy, a dominującym gatunkiem jest tutaj jodła, buk i jawor.

Rogasiowy Szlak - Źródło Katarzyna fot. gustaff-ns / geocaching.com

Przystanek nr 10 - "Rogasiowy Paśnik"

zlokalizowany jest na dość stromym stoku. Otoczony przez gęsty las buczyny karpackiej stanowi dobre miejsce na bezpieczny posiłek dla jeleni i saren. Można prowadzić obserwację, głównie zimą, kiedy to pokarmu pod grubą warstwą śniegu nie ma zbyt wiele, zwierzęta te są nader aktywne w tym miejscu. Dzięki paśnikom zwierzęta nie niszczą młodych nasadzeń, w celu zdobycia pokarmu.

Roztoka Wielka fot. wioletta-agroturystykaogrdkmiecik.blogspot.com

Przystanek nr 11 - "Rogasiowa polana"

to łąka, która charakteryzuje się mnogością roślin piętra regla dolnego - mieczykowo-mietlicowa. Mietlica to rodzaj trawy, która jest dominującym gatunkiem florystycznym w tym miejscu. Ponadto można spotkać kostrzewy łąkowe, kupkówki oraz kwitnące mieczyki dachówkowate. Licznie występujące rośliny motylkowe uzupełniają bogactwa tej łąki wraz z ciepłolubnymi odmianami smółki pospolitej oraz wiązówki. Tak duże bogactwo roślin zielnych przyciąga zwierzęta dziko żyjące w okolicy, szczególnie wszędobylskie sarny, które można zauważyć wczesnym rankiem lub po zachodzie słońca.

Wielka Roztoka Ryterska fot. wioletta-agroturystykaogrdkmiecik.blogspot.com

Przystanek nr 12 - "Źródło Rogaś"

które dawniej nazywane było "Źródłem Hrabiny". Położone jest ono na prawym brzegu potoku Wielka Roztoka, w pobliżu Rogasiowej Polany, kiedyś nazywanej "Za Jastrzębskim". Jest pomnikiem przyrody nieożywionej to źródło zboczowe. Wypływa z niego woda, która zawiera stężony siarkowodór w ilości 1mg/1gm3. Źródłem tego związku w wodzie jest pirytowe podłoże w utworach fliszowych. Wody takie mają zastosowanie głównie w lecznictwie, pomagają w schorzeniach reumatoidalnych, zwężeniu naczyń krwionośnych, rwy kulszowej oraz innych chorobach skóry.

Źródło Rogaś Źródło Rogaś Źródło Rogaś
Rogasiowy Szlak - dolina roztoki Rogasiowy Szlak - dolina roztoki Rogasiowy Szlak - dolina roztoki
Popielicowa chatka - Rytro Rogasiowy Szlak - dolina roztoki Rytro_ABlandia - początek szlaku