Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Powroźnik - Leluchów

Szlaki Beskidu Sądeckiego

Szlak Powroźnik - Leluchów

Powroźnik - Leluchów - szlak ten jest oznaczony kolorem niebieskim. Rozpoczyna się w miejscowości Powroźnik. Trasa wiedzie do miejscowości Leluchów i jest oznaczana jako trasa trudna. Wiedzie przez nawierzchnię brukową, asfaltową jak i również przez mniej utwardzone ścieżki bite i drogi szutrowe. Po wyjściu z Powroźnika pnie się na szczyty: Garby ( 830 m n.p.m.), Przechyby ( 871 m n.p.m.), Dubne ( 904 m n.p.m.), Zimne ( 916 m n.p.m.), Kraczonik ( 936, 933 m n.p.m.). Trasa kończy się w przygranicznej miejscowości Leluchów na wysokości 490 m.n.p.m. Całkowita długość trasy wynosi 11.3 km a czas jej przejścia 3.20 godziny.

Pobierz Trasę GPSplik .gpx trasy Powroźnik - Leluchów

Opis szlaku Powroźnik - Leluchów

#1. Powroźnik - Kidałki/Garby

Powroźnik - Kidałki/Garby Propozycja wycieczki przez nieco zapomniany zakątek Beskidu Sądeckiego - Góry Leluchowskie. Szlak wiedzie przez najbardziej odludne i mało uczęszczane tereny. Początek szlaku w Powroźniku na przystanku autobusowym (0 km) przy drodze wojewódzkiej nr 971 ( Piwniczna Zdrój - Muszyna - Krynica-Zdrój) przy przejeździe kolejowym. Znajduje się tu duża stacja kolejowa, na której pociągi czekają na możliwość wjazdu do Krynicay - Zdrój. W okolicach Powroźnika zlokalizowano dużą liczbę źródeł mineralnych (w tym 13 szczaw ). Występują one w dolinie Muszynki i na południowych zboczach Bradowca. Są wśród nich także wody żelaziste z zawartością dwutlenku węgla. Wioska jest położona na wysokości ok. 480 m. Na szlak wyruszamy chodnikiem idąc w kierunku Muszyny.

Początkowo szlak wiedzie ulicami Powroźnika. Od przystanku autobusowego idziemy 50 metrów chodnikiem w kierunku południowo-zachodnim. Docieramy do przejścia kolejowego na tej drodze. Mijamy tory kolejowe, które są szlakiem dla pociągów jadących z Muszyny do Krynicy. Poruszamy się dalej za znakami niebieskimi. Skręcamy w lewo, idąc dalej drogą lokalną. Po przejściu kolejnych stu metrów skręcamy w prawo i wchodzimy ulicą w zabudowania Powroźnika. Teraz podążamy dokładnie na południe.

Powroźnik widok z Rospudy fot. Marek Ruciński
Poruszając się szlakiem niebieskim mijamy po około 600 metrach za sobą osiedle Partyzantów. Droga skręca łukiem w lewo. Zmienia się również nawierzchnia, po której się poruszamy: z wygodnej asfaltowej, na nawierzchnię bitą. Szlak zaczyna powoli wspinać się w górę. Mijamy przydrożną kapliczkę zlokalizowaną ok 1.0 kilometra od punktu startu. Wychodząc do góry możemy podziwiać za sobą panoramę na Pasmo Jaworzyny Krynickiej. Dalej wchodzimy do lasu, gdzie nasza droga wciąż pnie się pod górę. I tak dochodzimy do miejsca, w którym odnajdujemy węzeł szlaku niebieskiego z czarnym - gminnym. Węzeł ten mijamy po przejściu ok. 2.7 km. Czarny szlak wiedzie na trasie Powroźnik - Staw Czarna Młaka.

Pomnik przyrody "Czarna Młaka" to wyjątkowo malowniczy staw górski pochodzenia osuwiskowego o powierzchni 0,3 ha. Powstanie zbiornika należy wiązać ze stosunkowo młodymi procesami osuwiskowymi. Obserwuje się tu ekspansję zbiorowisk roślinnych typowych dla miejsc bagiennych (roślinność niskotorfowiskowa). Staw jest unikatowym obiektem w tej części kraju i gór.

Za węzłem znaków czarnych z niebieskim, idziemy dalej lasem. Czeka nas podejście na szczyt Garby ( 830 m n.p.m.). Z prawej strony pojawiają się znaki żółte szlaku z Muszyny do Muszynki. Podejście na szczyt jest średnio trudne i po pokonaniu 3.4 km szlaku od Powroźnika stajemy na wierzchołku na wysokości 830 m n.p.m. Na szczycie znajduje się węzeł szlaków. Szczyt jest całkowicie zalesiony, ale na dolnej części jego południowych stoków znajdują się bezleśne tereny miejscowości Dubne. Na północny - zachód od szczytu wznosi się Zimne (918 m n.p.m.) (918 m n.p.m.) i Dubne (904 m n.p.m.) . Garby ( 830 m n.p.m.)wznoszą się kilkaset metrów na zachód od granicy polsko - słowackiej.

Powroznik z lotu fot. Krynica.pl

#2. Kidałki/Garby - Dubne

Kidałki/Garby - Dubne Po minięciu szczytu Garby ( 830 m n.p.m.) szlak niebieski i żółty prowadzą na południowy-wschód. Schodzimy w dół do małej przełęczy, aby za chwilę rozpocząć ponowne podejście na kolejny ze szczytów o nazwie Przechyby ( 871 m n.p.m.). Jest on całkowicie zalesiony. Są trzy grzbiety, są więc także trzy doliny i trzy spływające nimi potoki. W północnym kierunku spływa spod Przechyb potok Młynne, w północno-zachodnim Zimne, w południowo-zachodnim Podgórny Potok.

Za szczytem kolejny węzeł szlaków, gdzie znaki żółte z Muszyny do Muszynki odchodzą na wschód do wsi Wojkowa. Znaki niebieskie prowadzą łagodnie w górę skosem grzbietu w stronę południową. Przechodzimy teraz zachodnim zboczem Dubnego (904 m n.p.m.) . Sam szczyt jest zalesiony, ale na zachodnich stokach, w źródliskach potoku Zimne znajdują się jeszcze dwie nieduże i zarastające lasem polany. Duża polana znajduje się u podnóży soków wschodnich, w dolinie potoku Dubne. W podszczytowych partiach stoków wschodnich znajduje się Rezerwat przyrody Hajnik ( 16,63 ha) chroniący fragment naturalnej buczyny karpackiej oraz również naturalnego lasu jodłowego.

Leśna ścieżka, okoli szczytu Przechyby fot. Łukasz Owsianka

#3. Dubne - Leluchów

Dubne - Leluchów Szlak idzie dalej płasko mając szczyt po lewej stronie i po minięciu skrzyżowania z polną drogą zaczynam łagodnie piąć się w górę. Następnie dokonujemy zejścia na przełączkę i kolejne podejście. Przed nami szczyt Zimnego (916 m n.p.m.) . Osiągamy go po przejściu 6.3 kilometra od Powroźnika. Na tym szczycie spora cześć wędrówki jest za nami. Zimne to dwuwierzchołkowy szczyt. Jest to słabo wyróżniający się szczyt. Gdyby nie tabliczka można by nie zauważyć, że się jest na szczycie.

Z Zimnego droga prowadzi nieznacznie w dół przez rzadki las mieszany, a następnie świerkowy. Dalej szlak zmienia kierunek z południowego na na zachodni. Prowadzi wśród lasu przez kilka wierzchołków pokrytych kamieniami. Za skrętem w prawo szlak biegnie jednostajne w dół bukowymi lasami. Po dotarciu do szerokiej drogi szlak przekracza ją na drugą stronę i prowadzi zarośniętą ścieżką wprost na kolejny szczyt, będący najwyższą kulminacją na trasie szlaku z Powroźnika do Leluchowa - Kraczonik. Znajduje się on na wysokości (936 m n.p.m.) i na 8.2 kilometrze. Jest również dwuwierzchołkowym szczytem. Grań Kraczonika jest skalista i dość eksponowana; znajdują się w niej wychodnie skał piaskowcowych, a miejscami podejścia i zejścia są dość strome. Między drzewami można wypatrzeć słowacką Magurę Orłowską.

Przez mieszany las szlak wiedzie jednostajnie i stromo w dół. Znacznie niżej las przechodzi w olchowy, a na krótkim wyrównaniu terenu ścieżka łączy się z polną drogą. Gdy kończy się las, szlak zmienia kierunek na południowo-wschodni. Droga zatacza obszerny łuk łagodzący stromość zbocza i wyprowadza szlak na rozległe łąki. Widać stąd pasmo Cergova i słowackie wsie Ruska Vola i Čirč. Przed nami widzimy zabudowania Leluchowa z górującą drewnianą cerkwią. Dalej za Leluchowem widoczna Słowacja. Idąc dalej szlak wiedzie między zabudowania Leluchowa. Szlak wchodzi na lokalną drogę asfaltową i kieruje się ku widocznej dolinie Popradu i torom kolejowym. Następnie schodzimy otwartą przestrzenią do głównej drogi i skręcamy w prawo w kierunku przejścia granicznego. Tutaj, po przejściu 11.3 km kończy się szlak z Powroźnika do Leluchowa. Panorama Leluchowa z niebieskiego szlaku

Baśniowy krajobraz Wejście na Kraczonik fot. palker93