Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Cerkwi Łemkowskich - Cerkiew prawosławna p.w. św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza

Szlak Cerkwi Łemkowskich Beskidu Sądeckiego

Cerkiew prawosławna p.w. św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza

Jest to cerkiew znajdująca się na terenie gminy Krynica w miejscowości Krynica Zdrój na Szlaku Cerkwi Łemkowskich w Beskidzie Sądeckim. Obecnie jest to nadal cerkiew prawosławna. Cerkiew została wybudowana w latach 1983 - 1996. Cerkiew ta jest jedyną cerkwią która została wybudowana po okresie II wojny światowej na terenie Sądeczyzny. Dnia 29 sierpnia 1982 r. odbyła się uroczystość poświęcenia przez J.E. Metropolitę Bazylego kamienia węgielnego pod budowę świątyni.

Cerkiew została wybudowana w tradycji łemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Jej ściany zostały wzniesione z cegły. Pokrycie obiektu to wielopołaciowy dach, który zdobiony jest przez sześć wież, zwieńczonych baniastymi hełmami z krzyżami prawosławnymi na szczycie. Piękna sylwetka nawiązuje do architektury cerkwi wschodniosłowiańskich. Przedsionkową część cerkwi zdobi obraz, który przedstawia scen?sądu Chrystusa. Znajduje się tutaj również wycięta w drewnie scena Ukrzyżowania, która pochodzi najpewniej ze zwieńczenia ikonostasu.
Wewnątrz znajduje si ikonostas z przełomu XIX i XX wieku, kilka ikon, oraz obrazy artysty Christo Prodanova, pochodzącego z Bułgarii, żyjącego i pracującego w Krynicy. Oprócz tych obrazów w całej cerkwi znajdują się rzeźby artysty ludowego z Krynicy, Józefa Citaka. Zaraz przy wejściu umieszczona została tablica, która informuje oo symbolicznym powiązaniu tejże cerkwi oraz Rubinów - Łemków do wiary prawosławnej, będącej wiara ich ojców.
Cerkiew jest jednonawowa z transeptem, którą wieńczy węższe prezbiterium. Do niego przylega zakrystii. Całość nakryta dachem siodłowym z siedmioma baniastymi wieżyczkami i ślepymi latarniami. Frontowa wieża nakryta jest baniastym hełmem z latarnią otoczoną z dwóch stron dwoma mniejszymi przybudówkami, zwieńczonymi podobnie jak wieża główna. Z zabytków cerkiewnych zachowały się cztery ołtarze boczne z XIX wieku. W 1997 r. ponownie postawiono w cerkwi ikonostas. W latach 2000-2003 budynek przeszedł gruntowny remont. Osuszono ściany, odwodniono grunt, wnętrze odmalowano przywracając cerkwi dawny koloryt, który w latach 60-tych został zniszczony. W ostatnich latach odzyskano również inne dobra materialne, które przed wojną były własnością parafii.

ul. Św. Włodzimierza 3, Krynica-Zdrój
Parafia p.w. Św. Włodzimierza w Krynicy- ZdrojuParafia p.w. Św. Włodzimierza w Krynicy- Zdroju
Cerkiew prawosławna p.w. św. Równego Apostołom Księcia WłodzimierzaCerkiew prawosławna p.w. św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza
Parafia p.w. Św. Włodzimierza w Krynicy- ZdrojuParafia p.w. Św. Włodzimierza w Krynicy- Zdroju
Krynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. SawosKrynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. Sawos
Krynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot.  Rafał RębaczKrynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. Rafał Rębacz
Krynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot.  GorthawerKrynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. Gorthawer
Krynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. parusKrynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. parus
Krynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. SawosKrynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. Sawos
Krynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. EpegeiroKrynica-Zdrój, cerkiew św. Włodzimierza fot. Epegeiro
Krynica. Cerkiew św. Włodzimierza fot. MacKadoKrynica. Cerkiew św. Włodzimierza fot. MacKado
Krynica. Cerkiew św. Włodzimierza fot. Krzysztof PuzikKrynica. Cerkiew św. Włodzimierza fot. Krzysztof Puzik
Krynica. Cerkiew św. Włodzimierza fot. Krzysztof PuzikKrynica. Cerkiew św. Włodzimierza fot. Krzysztof Puzik