Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Cerkwi Łemkowskich - Cerkiew Greckokatolicka murowana p.w. św. Piotra i Pawła

Szlak Cerkwi Łemkowskich Beskidu Sądeckiego

Cerkiew Greckokatolicka murowana p.w. św. Piotra i Pawła

Jest to cerkiew znajdująca się ma terenie gminy Krynica w miejscowości Krynica Zdrój na Szlaku Cerkwi Łemkowskich w Beskidzie Sądeckim. Obecnie jest to również kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Objawienia Pańskiego należący do diecezji Tarnowskiej. Cerkiew została wybudowana w latach 1872 - 1879. Cerkiew ta uważana jest za jest największą cerkwię murowaną na całej Łemkowszczyźnie.

Cerkiew ta jest murowana, zbudowana z cegły i kamienia, który częściowo został otynkowany. Od początku była kryta blachą. Zachowano ją w oparciu o tradycje łemkowskiego budownictwa cerkiewnego, mimo tego iż została ona przekształcona w charakter elektryczny. Źródła pisane podają, że początkowo miała być murowana. Na samym początku wybudowano małą kapliczkę, która stopniowo została rozbudowana. Wcześniej, bo w 1711 roku Ksiądz Stefan krynicki dobudował do cerkwi "młynek o dwóch kołach", który miał służyć do mielenia zboża. W 1780 r. wydatnie powiększono "poświętne" licznymi łanami w okolicach Tylicza i w Mochnaczki. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 1789 r. Cerkiew św. Piotra i Pawła, według źródeł spłonęła pod koniec XVIII wieku.
Nowa cerkiew powstała za sprawą ks. Wiktora Żegiestowskiego, który był w latach 1848 - 1888 proboszczem w Krynicy oraz dziekanem muszyńskim. Przy budowie miał pomagać mu jego współpracownik, Mikołaj Gromosiak. Ostatecznie budowę cerkwi zakończono w 1879 r. Konsekracji dokonał metropolita lwowski arcybiskup Józef Sembratowicz. Wspólnota łemkowska w Krynicy działała bardzo prężnie przy pełnym wsparciu swego proboszcza. W czasie okupacji Niemcy nie utrudniali życia Łemkom, bo jak wspominali żyjący do niedawna świadkowie przez cały czas w cerkwi odbywały się nabożeństwa.
Cerkiew jest jednonawowa z transeptem, którą wieńczy węższe prezbiterium. Do niego przylega zakrystii. Całość nakryta dachem siodłowym z siedmioma baniastymi wieżyczkami i ślepymi latarniami. Frontowa wieża nakryta jest baniastym hełmem z latarnią otoczoną z dwóch stron dwoma mniejszymi przybudówkami, zwieńczonymi podobnie jak wieża główna. Z zabytków cerkiewnych zachowały się cztery ołtarze boczne z XIX wieku. W 1997 r. ponownie postawiono w cerkwi ikonostas. W latach 2000-2003 budynek przeszedł gruntowny remont. Osuszono ściany, odwodniono grunt, wnętrze odmalowano przywracając cerkwi dawny koloryt, który w latach 60-tych został zniszczony. W ostatnich latach odzyskano również inne dobra materialne, które przed wojną były własnością parafii.

ul. Kraszewskiego 177, Krynica-Zdrój
Cerkiew Greckokatolicka Objawienia Pańskiego fot. Grażka 56Cerkiew Greckokatolicka Objawienia Pańskiego fot. Grażka 56
Cerkiew Greckokatolicka Objawienia Pańskiego fot. Małgorzata KasiewiczCerkiew Greckokatolicka Objawienia Pańskiego fot. Małgorzata Kasiewicz
Cerkiew Greckokatolicka Objawienia Pańskiego fot. Marek RucińskiCerkiew Greckokatolicka Objawienia Pańskiego fot. Marek Ruciński
Dzwonnica fot. Małgorzata KasiewiczDzwonnica fot. Małgorzata Kasiewicz
Krynica - Cerkiew fot.  Pawel_MeteoKrynica - Cerkiew fot. Pawel_Meteo
Wypędzonym w 1947r (Akcja Wisła)  fot. Małgorzata KasiewiczWypędzonym w 1947r (Akcja Wisła) fot. Małgorzata Kasiewicz