Loading...
BESKID SĄDECKI - Potasznia ( 482 m n.p.m.)

Potoki Beskidu Sądeckiego

Potasznia

Potasznia (482 m n.p.m.) - początkowy fragment większego potoku - Wierchomlanka płynący przez Pasmo Jaworzyny Krynickiej. Źródła potoku sięgają 940 m n.p.m., obejmując południowe stoki grani pomiędzy Halą Łabowską ( 1064 m n.p.m.) oraz Runkiem( 1082 m n.p.m.). Spływ potoku Potasznia, który w górnej części rozdzielony jest na dwie wyraźne doliny ma kierunek zachodni oraz południowy, krótkim odcinku płynąc już wspólnie na południowy-zachód. Dopływając do miejscowości Wierchomla Wielka, po połączeniu z innym, dość dużym potokiem, przybrać nazwę Wierchomlanka.
GPS: 49°25'25.5"N 20°47'13.1"E
Mapa ujścia potoku Potasznia w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o Potasznia

Opis potoku

Źródełko wody mineralnej Doliny, które tworzą górny fragment Potaszni są bardzo strome, mocno zalesione i głęboko wciśnięte w podłoże. Liczne prawe dopływy potoku, zasilane są ze stoków: Wargulszańskich Gór ( 1035 m n.p.m.), Łazisk ( 941 m n.p.m.), Przyporu ( 887 m n.p.m.) oraz Kiczory ( 806 m n.p.m.). Drugą stronę doliny orograficznie ograniczają takie szczyty jak: Lembarczek ( 917 m n.p.m.) i Gaborówka ( 790 m n.p.m.).

Potok Potasznia Historycznie, obszar potoku Potasznia był przeznaczony na pasterstwo oraz życie lokalnych mieszkańców. Występowało kilkanaście przysiółków, których mieszkańcy po II wojnie światowej zostali wysiedleni z tych terenów. Przez całą dolinę Potaszni przebiega droga. Pozostałością po mieszkańcach pozostały nadal niezarośnięte polany, którymi opiekują się leśnicy. Obszar podlega miejscowości Wierchomla Mała.