Loading...
BESKID SĄDECKI - Ostra ( 834 m n.p.m.)

Szczyty Beskidu Sądeckiego

Ostra ( 834 m n.p.m.)

Ostra (834 m n.p.m.) - szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny Krynickiej. Grzbiet ten biegnie początkowo w północnym kierunku od głównego Pasma, aby zakręcić na Ostrej w kierunku północno - zachodnim, mijając po drodze Wilcze Doły ( 786 m n.p.m.), Nad Garbem ( 781 m n.p.m.) i Majdan (490 m). Grzbiet kończy się w Nowym Sączu. Ostrja jest zwornikiem dla trzech grzbietów, które oddzielają od siebie dużą dolinę potoku Homerka oraz małe 3 doliny potoku Bączanka. Z drugiej strony stokowej Ostrej spływa na południowy - zachód Potok Życzanowski. Szczyt Ostrej znajduje się pośrodku dolin rzecznych: Popradu ( drogi Nowy Sącz - Piwniczna-Zdrój na wysokości Barcic ) oraz Kamienicy Nawojowskiej ( drogi Krynica-Zdrój - Nowy Sącz na wysokości ).
GPS: 49°30'59.4"N 20°44'08.4"E
Mapa szczytu Ostra ( 834 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o szczycie Ostra ( 834 m n.p.m.)

Opis szczytu

Szczyt Ostra ( 834 m n.p.m.) pokryty jest lasem, który zajął miejsce dawnych polan. Pozostałości tych polan są widoczne, m.in. w pobliskiej Polani Barnowskiej po stronie południowo - wschodniej oraz polanie po stronie południowej, na której znajduje się pomnik partyzantów ( AK z oddziału Juliana Zubka (pseudonim "Tatar") ).
Ostra objęta jest ochroną w postaci Popradzkiego Parku Krajobrazowego, o powierzchni 52 000 ha, który został utworzony w 1987 roku. Ochroną objęte są między innymi źródła wód mineralnych (szczawy), buczyna karpacka oraz inne ciekawe gatunki flory i fauny.

Węzeł szlaków

Zadnie Góry węzeł szlaków - Wilcze Doły - Nowy Sącz
- z Zadnich Gór ( 968 m n.p.m.) 0.45 h (z powr. 1.05 h)
- z Makowicy ( 948 m n.p.m.) 1.25 h (z powr. 1.45 h)
- do Nowego Sącza 3.50 h (z powr. 4.40 h)
Grzbiet Wilczych Dołów i Ostrej Polana Wilcze Doły Pomnik partyzantów pod Ostrą