Loading...
BESKID SĄDECKI - Stary Sącz - Dawny klasztor oo. Franciszkanów

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Stary Sącz - Dawny klasztor oo. Franciszkanów

Dawny klasztor oo. Franciszkanów wraz z kościołem św. Stanisława został wzniesiony około 1280 roku. Fundatorem placówki był Bolesław Wstydliwy, który postanowił sfinansować jego budowę na prośbę swojej żony - księżnej Kingi. Klasztor był zlokalizowany na skarpie pobliskiej rzeki Moszczeniczanki oraz dawnego koryta rzeki Dunajec. Obecnie po zabudowaniach klasztornych i kościele nie ma śladu, zachowały się jedynie budynki przyklasztorne, które obecnie są wykorzystywane m.in. jako Urząd Miasta oraz Zespół Szkół Drzewno Mechanicznych.
GPS: N 49° 33' 57.373'' E 20° 37' 52.305'
ul. Batorego 27, Stary Sącz

Opis Dawny klasztor oo. Franciszkanów w Starym Sączu

Budynek klasztorny początkowo był konstrukcją w całości drewnianą. Pożar miasta w 1646 roku całkowicie zniszczył budynek i postanowiono go odbudować już w postaci murowanej. W 1747 roku klasztor i pobliski cmentarz został otoczony murem, a przyległy kościół uzyskał nowego patrona - św. Stanisława biskupa. Kres istnienia budowli przypieczętowała kasacja za czasów zaboru Austriackiego. Ostatecznie klasztor przestał istnieć w 1815 roku, kiedy to władze zaborców wykorzystywały go jako magazyn soli. W późniejszych czasach pełnił również rolę więzienia i sądu. Swoje miejsce w zabudowaniach klasztornych znalazła również Szkoła Drzewno-Mechaniczna, która istniała tutaj od 1945 roku.

Klasztor oo.Franciszkanów wg Czesława Lenczowskiego. Stary Sącz 1946 r.
Jedyną pozostałością, która może świadczyć o istnieniu w tym miejscu klasztoru jest wyraźnie odróżniająca się półkolista absyda. Przed wejsciem do szkoły zawieszono tablicę, która wspomina likwidację cmentarza przykościelnego. Budynek Urzędu Miasta zlokalizowany jest w poklasztornym budynku folwarcznym, który zakupił Magistrat w 1841r., ponieważ ratusz, w którym urzędowały władze miejskie spłoną w 1795r. i nie został już odbudowany.

Dawny klasztor Franciszkanów