Loading...
BESKID SĄDECKI - Kotelnica ( 847 m n.p.m.)

Szczyty Beskidu Sądeckiego

Kotelnica ( 847 m n.p.m.)

Kotelnica (847 m n.p.m.) - szczyt położony w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej w obszarze południowo - wschodniej, należącej do grzbietu Dzwonkówki ( 983 m n.p.m.). Grzbiet ten mija po drodze kilka szczytów:Kotelnicę ( 847 m n.p.m.), Cieluszki ( 766 m n.p.m.), Bereśnik ( 843 m n.p.m.), Gucka ( 763 m n.p.m.) i Bryjarkę ( 679 m n.p.m.). Rozdziela on dwie doliny: Czarnego Potoku oraz Sopotnickiego Potoku. Wschodnie stoki Kotelnicy opadają do doliny Sopotnickiego Potoku, zachodnie do doliny Czarnego Potoku.
GPS: 49°27'10.3"N 20°29'24.4"E
Mapa szczytu Kotelnica ( 847 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o szczycie Kotelnica ( 847 m n.p.m.)

Opis szczytu

Podobnie jak sąsiednie szczyty, Kotelnica również jest mało wybitna oraz pokryta jest lasem. Idąc w okolicy szczytu otacza nas gęsty las, chociaż kiedyś na stokach prowadzono wypas owiec na polanach. Pozostałością dawnej pasterskiej działalności są mocno zarastające dwie polany, znajdujace się na zachodnim stoku: Kotelnica i Syszczonka. Znajdują się one w obszarze źródliskowym Czarnego Potoku. Kotelnica objęta jest ochroną w postaci Popradzkiego Parku Krajobrazowego, o powierzchni 52 000 ha, który został utworzony w 1987 roku. Ochroną objęte są między innymi źródła wód mineralnych (szczawy), buczyna karpacka oraz inne ciekawe gatunki flory i fauny.

Węzeł szlaków


Szczawnica - Bereśnik - Dzwonkówka
- z Szczawnicy 1.50 h (z powr. 1.20 h)
- z Schroniska Bacówka pod Bereśnikiem ( 843 m n.p.m.) 0.40 h (z powr. 0.35 h)
- na Dzwonkówkę ( 983 m n.p.m.) 1.05 h (z powr. 0.50 h)