Loading...
BESKID SĄDECKI - Dolha ( 978 m n.p.m.)

Szczyty Beskidu Sądeckiego

Dolha ( 978 m n.p.m.)

Dolha ( 978 m n.p.m.) - ( Hola ) szczyt w Beskidzie Sądeckim, w środkowej części Pasma Jaworzyny Krynickiej w jej głównym grzebiecie. Dolha jest szczytem, który wznosi się na północ od drogi Muszyna - Piwniczna-Zdrój na wysokości miejscowości Żegiestów-Zdrój. Dolha ( 978 m n.p.m.) Hola - W drodze z Hali Łabowskiej na Jaworzynę Krynicką Szczyt ten znajduje się na północ od doliny rzeki Poprad. Południowa część stoków szczytu Dolha opada ku dolinie małego potoku Potasznia oraz północne stoki ku dolinie Uhryńskiego Potoku. W kierunku południowo - wschodnim od szczytu Dolha wznosi się szczyt Runek ( 1082 m n.p.m.). Z kolei na północny - zachód odchodzi szczyt Jawor ( 1027 m n.p.m.).
GPS: 49°27'39.7"N 20°50'33.9"E
Mapa szczytu Dolha ( 978 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, fot. mapa-turystyczna.pl

Informacje o szczycie Dolha ( 978 m n.p.m.)

Opis szczytu

Szczyt Dolha jest całkowicie pokryty lasem. Jego zbocza nie przedstawiają żadnych widoków. Przez szczyt przebiega jeden oznakowany szlak turystyczny. Jest to szlak czerwony, Główny Szlak Beskidzki (GSB). Na wschód od szczytu Dolha znajduje się Rezerwat przyrody Uhryń ( 16,52 ha) a na południowy - zachód Rezerwat przyrody Lembarczek ( 47 ha).

Dolha objęty jest ochroną w postaci Popradzkiego Parku Krajobrazowego, o powierzchni 52 000 ha, który został utworzony w 1987 roku. Ochroną objęte są między innymi źródła wód mineralnych (szczawy), buczyna karpacka oraz inne ciekawe gatunki flory i fauny.

Węzeł szlaków


Runek - Łabowska Hala GSB
- z Runka ( 1082 m n.p.m.) 1.10 h (z powr. 1.20 h)
- na Halę Łabowską ( 1064 m n.p.m.) 0.55 h (z powr. 0.50 h)