Loading...
BESKID SĄDECKI - Terenowa dydaktyczna ścieżka Las Falkowski

Szlaki spacerowe Beskidu Sądeckiego

Terenowa dydaktyczna ścieżka Las Falkowski

Lasek Falkowski - jest ścieżka dydaktyczną, której długość wynosi tylko 1 km. Położony we wschodniej części Nowego Sącza zajmuje teren około 56 ha i jest obsadzony ponad 30 gatunkami drzew, którym wzrostu sprzyja klimat o cechach pobliskich masywów górskich. Znajduje się na głównym grzbiecie Falkowej. Wierzchowina tego małego pasma znajduje się na wysokości 380 m.n.p.m., zaś najwyższy punkt sięga 465 m.n.p.m. Cały obszar znajduj sę przeszło 80 metrów ponad dnem doliny rzeki Kamienica Nawojowska ( 294 m n.p.m.) oraz Łubinka. Na ścieżce wyznaczono 9 znakowanych przystanków, dzięki którym można przeprowadzać ciekawe lekcji przyrody oraz biologii, poznając naturalne warunki obszarów górskich.

Budowa Falkowej odnosi się do warstw grubo-ławicowych, głównie piaskowców oraz łupków. Teren jest całkowicie pofałdowany, z licznymi zagłębieniami oraz wypukłościami. Część obszaru Lasku Falkowskiego jest podmokła, sprawiając że okolice podlegają aktywnym osuwiskom. Dzięki tym nierównościom przejście czy przejechanie trasy jest bardzo ciekawe. Mijamy po drodze m.in. miejsce gdzie kiedyś znajdowała się mała skocznia i tor saneczkowy. Z tego obszaru pomiędzy drzewami przebija się dolina Łubinki oraz droga Nowy Sącz - Grybów.

Terenowa dydaktyczna ścieżka Las Falkowski

Terenowa dydaktyczna ścieżka Las Falkowski Początek ścieżki wyznaczono w pobliżu drzewa, które jest pomnikiem przyrody. Jest to dość charakterystyczne miejsce na ścieżce, gdyż pień posiada narośl przypominającą głowę dzika. Zresztą dzik jest również symbolem ścieżki. Właściwa ścieżka zaczyna się za kościołem, prowadząc nas przez namalowane na drzewach białe paski. Głównym celem tej pieszej ścieżki terenowej była edukacja ekologiczna. Dzięki tej ścieżce uczestnicy mogą poznawać formy przyrodnicze, obserwować rożne zjawiska oraz odkrywać świat wrażeń. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przyrodą można samodzielnie ją odkrywać kształtować samodzielność myślenia i oceny przyrodniczej oraz zrozumieć swoje miejsce w ekosystemie.

Terenowa dydaktyczna ścieżka Las Falkowski fot. Blubox pencaching.pl Każdy przystanek oznaczony jest tablicą informacyjną, są również ławy oraz szczególnie rzucające się w oczy słupy z numerem stanowiska. Na trasie można podziwiać m.in. Torfowca ostrolistnego, liczne stawki z płazami oraz charakterystyczne zespoły roślinne.

Terenowa dydaktyczna ścieżka Las Falkowski fot. Blubox pencaching.pl
Po drodze spotkamy ślinie przekształcone przez człowieka bory mieszane ( dęby, świerki, brzozy ) oraz rzadko występujące zbiorowisko, które tworzy klon. Rośliną chronioną na tym obszarze jest jednak bluszcz pospolity oraz mech torfowiec. Obszar Lasku Falkowskiego jest miejscem życia bogatej fauny bezkręgowców i kręgowców.

Terenowa dydaktyczna ścieżka Las Falkowski fot. Blubox pencaching.pl Ścieżka przyrodnicza łączy się z zielonym pieszym szlakiem wytyczonym przez PTTK i jest jednym z najpiękniejszym zakątkiem Nowego Sącza. Podesty i pomosty, tablice z opisem obiektów przyrodniczych oraz spokój i cisza przerywana jest jedynie odgłosem ptaków i szumem lasu. Ścieżka mało odwiedzana. Można zabrać dzieci pod szczególnym nadzorem. Można tu dojechać komunikacją miejską MKS 14 lub 15 wysiąść 1 przystanek za Skansenem.

Pomnik przyrody Terenowa dydaktyczna ścieżka Las Falkowski fot. Blubox pencaching.pl