Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Kościół św. Rocha w Nowym Sączu

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Kościół św. Rocha w Nowym Sączu

Kościół św. Rocha w Nowym Sączu - jest to kościół, który został wzniesiony w latach 1595-1608 za sprawą norbertanów z Nowego Sącza. Mieści się w Nowym Sączu, przy ulicy Dąbrówki, w dzielnicy Dąbrówka. Pierwotny kościół, który Długosz nazywa parafialnym, istniał przed 1470 r. Według tradycji fundowany byl przez Władysława Jagielle w roku 1410, napis wokół polichromii brzmi: Ladislaus Rex Poloniae fundator huius loci A.D. 1410. Do budowy obecnego kościoła zostały wykorzystane najprawdopodobniej części z tego właśnie kościoła. Jest to konstrukcja modrzewiowa zrębowa z jedną nawą główną. Dach został pokryty blachą na gont w 1910 roku. Posiada wąskie prostokątne prezbiterium, wraz z mała zakrystią. Od strony wejścia znajduje się mały kwadratowy przedsionek, nad którym znajduje się chór oraz niska wierza nadbudowana w kształcie ośmioboku.

Sama zakrystia skrywa również cenne zabytki. Główne miejsce zajmuje obraz Trójce Świętej z XVII wieku, malowany w stylu barokowym, organy z prospektem barokowym pochodzące najprawdopodobniej z roku 1670, które zostały powiększone w 1968 roku. Znajduje się tutaj również Chrzcielnica z 1966 roku, będąca dziełem rzeźbiarza Mieczysława Bogaczyka i została ufundowana z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski. Polichromia stropu późnorenesansowa - początek XVII w. o podziałach kasetonowych, w których popiersia świętych, rozety i scena ze sw. Norbertem oraz podobizna króla Jagiełły. Kościół posiada również zabytkowy dzwon z 1959 roku.
Wewnątrz świątyni znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny, datowany na początek XVII wieku. W jego polu środkowym znajduje się obraz św. Rocha z przełomu XVII i XVIII wieku. Po bokach zlokalizowane są rzeźby ss. Piotra i Pawła a w zwieńczeniu Zwiastowanie pochodzące z XVII wieku. Po lewej stronie do prezbiterium znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem, który jest autorstwa Bolesława Barbackiego. W lewej nawie znajduje się duży Krucyfiks, wyrzeźbiony reminiscencjach późnogotyckich z XVI/XVII w., pochodzący z luku tęczowego. Tutaj znajduje się również Pieta z pierwszej połowy XVII wieku. Po prawej stronie znajduje się epitafium generała brygady Józefa Gizy, który byl komendantem Centrum Wyszkolenia Armii na Środkowym Wschodzie, dowódca 7 Dywizji Piechoty we Włoszech. Urodzony w Dąbrówce Polskiej, zmarł w 1965 r. w Londynie.

ul. Bohaterów Orła Białego 40a, 33-300 Nowy Sącz