Loading...
BESKID SĄDECKI - Nowy Sącz - Kościół Ducha Świetego w Nowym Sączu

Miejscowości Beskidu Sądeckiego

Nowy Sącz - Kościół Ducha Świetego

Kościół Ducha Świętego w Nowym Sączu - został wzniesiony w roku 1360 wraz ze szpitalem. Fundatorem był Mikołaj Kizling. Znajdował się on początkowo przy drodze do Starego Sącza jednakże w roku 1400 został przeniesiony blisko murów, na obszar miasta i później przekształcony na klasztor OO. Norbertanów. Klasztor ufundowany został przez króla Władysława Jagiełłę.
GPS: N 49° 37' 35.381'' E 20° 41' 31.538''
ul. Piotra Skargi 10, Nowy Sącz

Opis Kościół Ducha Świetego w Nowym Sączu

Norbertanów urzędujących w budynku klasztornym osadził król w roku 1409 i nadał im pod opiekę kilka okolicznych wiosek: Dąbrówkę Januszową, Kwieciszową, Wolfową i Boguszową. Zakonnicy istnieli w mieście aż do roku 1784 kiedy to zakon został skasowany przez cesarza austryjackiego Józefa II. Budynki poklasztorne zostały zamknięte a cały teren przekształcono w magazyn wojskowy, w którym składowano prowiant . Zabytkowy ołtarz ocalał - został zabity deskami.

Dalsze losy świątyni przez kolejne pięćdziesiąt lat były niezmienne, opustoszałe wnętrza popadały w ruinę. Dopiero w roku 1831 gdy wybuchł pożar w kościele i klasztorze w Tyńcu koło Krakowa władze gubernatorium galicyjskiego złożyli propozycję mieszającym tam jezuitom na przejęcie obiektów w Nowym Sączu. Jezuici zgodzili się na ta propozycję i wraz z mieszkańcami grodu odbudowali klasztor. Otworzyli równocześnie kolegium teologiczne, którego wykładowcami byli profesorowie, którzy głównie zostali wygnani z Rosji.

Kościół Ducha Świetego w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu
Rozwijający się zakon jezuitów kupił po niedługim czasie sąsiadujący budynek, który tworzył teraz całość z wcześniej otrzymanym klasztorem. Dodatkowo zakupili poniższą skarpę gdzie urządzili ogrody oraz postawili młyn a w 1838 roku przejęli prowadzenie gimnazjum w popijarskim gmachu. Musieli oni jednak opuścić Nowy Sącz, kiedy to w 1848 dekret carski zniósł zakon. Jednakże 5 lat później powrócili na swoją dawną własność, gdzie kontynuowali dzieła wcześniej zapoczątkowane.

Obecnie kościół Ducha Św. to budowla gotycka, pozostałe zaś obiekty to budowle XV i XVIII wieczne. Najmłodsza rozbudowa wykonana przez Jezuitów pochodzi z XIX wieku. Najcenniejszym zabytkiem jest XV wieczne prezbiterium. Wnętrze skrywa wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia, który został namalowany w 1568 roku przez nieznanego malarza. Uważany jest on za najpiękniejszy obraz przedstawiający wizerunek Matki Boskiej. Koronacja wizerunku zaplanowana była w latach 30. XX wieku, jednakże działania wojenne przesunęły tą datę na 11 sierpnia 1963 roku przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego w asyście m.in. Karola Wojtyły. Trwających 9 dni uroczystościach wzięło udział 700 księży oraz 300 tys. wiernych.

Kościół Ducha Świetego w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu
Innym wyposażeniem świątyni są umieszczone trzy ołtarze boczne: Krzyża Świętego, Najświętszego Serca oraz św. Andrzeja Boboli. Po lewej stronie w przylegającej nawie znajduje się ołtarz św. Józefa. Kościół otoczony jest obszernym dziedzińcem którego zwieńczeniem są mury i częściowe krużganki. Na placu znajduje się również ołtarz polowy oraz figura Matki Bożej. W refektarzu podczas prac remontowych odsłonięto ścianę z piaskowca, która została wzniesiona przez pierwszych gospodarzy klasztoru. Również nad schodami odkryto ceglane sklepienie mające kilkaset lat.

Kościół Ducha Świetego w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu
Kościół Ducha Świetego w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.euKościół Ducha Świetego w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu
Kościół Ducha Świetego w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.euKościół Ducha Świetego w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu
Kościół Ducha Świetego w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.euKościół Ducha Świetego w Nowym Sączu fot. beskidsadecki.eu
Brama kościoła OO. Jezuitów fot. fotomiBrama kościoła OO. Jezuitów fot. fotomi
Figura Maryi przy kościele OO. Jezuitów fot. fotomiFigura Maryi przy kościele OO. Jezuitów fot. fotomi
Wieża kościoła OO. Jezuitów fot. fotomiWieża kościoła OO. Jezuitów fot. fotomi