Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Cerkiew p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Cerkiew p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny

Jest to cerkiew znajdująca się ma terenie gminy Krynica w miejscowości Krynica Zdrój w dzielnicy Słotwiny na Szlaku Cerkwi Łemkowskich w Beskidzie Sądeckim. Obecnie jest to kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Serca Jezusowego należący do diecezji Tarnowskiej. Cerkiew została wybudowana w latach 1887 - 1888. Miejsce jej ulokowania nawiązuje do poprzedniej budowli - cerkwi z 1786 roku, która została spalona i zniszczona.

Cerkiew ta jest całkowicie wykonana z drewna. Zbudowano ją w oparciu o tradycje łemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Jednakże dość mocno odbiega ona od klasycznego układu cerkiewnego. Charakteryzuje się pełną uroku konstrukcją zrębową, posiadającą kwadratową wieżę. Z zewnątrz budynek wieńczą trzy kopuły o kształcie baniastym, w której znajdują się ślepe latarnie. Wnętrze cerkwi jest bogato zdobione i posiada liczne zabytkowe elementy. Najbardziej cennym elementem jest zachowane w bardzo dobrym stanie barokowe tabernakulum, które pochodzi z XVIII wieku. Na tabernakulum widnieje wyrzeźbione: tron oraz wizerunek Chrystusa przy słupie. Jest ono umieszczone w ołtarzu głównym, w którym znajduje się również obraz Serca Jezusowego z 1898 roku oraz obraz św. Józefa. Ołtarz ten został zaprojektowany przez Jana Zawiejskiego. W bocznych częściach cerkwi znajdują się neorenesansowe ołtarze z końca XIX w. W ołtarzu głównym umieszczony jest również barokowo klasycystyczny lichtarz z XIX wieku. Z dawnego wyposażenia cerkiewnego zachowały się tylko fragmenty ikonostasu.

ul. Słotwińska 50, Krynica-Zdrój