Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Kościół pw. Św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Kościół pw. Św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej

Kościół Św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej - pochodzi z drugiej połowy XVI wieku. Jest on całkowicie drewnianą konstrukcją zrębową z jedną nawą oraz zamkniętym prezbiterium, do którego od strony północnej dołączona jest zakrystia. Samo prezbiterium jest węższe od pozostałych części budowli. Od frontu kościoła znajduje się niewielkich rozmiarów przedsionek o konstrukcji szkieletowej. Kościół jest w całości pokryty jednolitym dachem dwuspadowym, dość stromym. Jest to dach jednokaletnicowy z wydatnym okapem, w całości pokryty blachą. Na środku kalenicy znajduje się wieloboczna wieża, której zwieńczenie zdobi kopułka.

Wyposażenie kościoła jest bardzo zabytkowe. Najstarszym obiektem jest gotycki obraz św. Zofii wraz z córkami pochodzący z 1480 roku oraz późnogotycki krucyfiks z XVI wieku, pochodzący z belki tęczowej. Całe wnętrze nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe. Główne miejsce w kościele zajmuje późnorenesansowy ołtarz główny z XVII wieku wraz z barokowym obrazem przedstawiającym św. Mikołaja, patrona kościoła.

Na terenie przylegającym do kościoła zlokalizowana jest wolnostojąca dzwonnica wykonana z drewna. Została ona wzniesiona na przełomie wieków XVIII i XIX. Całość drewnianej konstrukcji zwieńczona jest dachem namiotowym

Moszczenica Niżna 130, 33-340