Loading...
BESKID SĄDECKI - Szlak Architektury Drewnianej - Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Leluchowie

Szlak Architektury Drewnianej Beskidu Sądeckiego

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Leluchowie

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Leluchowie - pochodzi z 1861 roku i została uposażona przez biskupa krakowskiego Felicjana Konstantego Szaniawskiego. Obecnie cerkiew pełni funkcję kościoła filialnego parafii rzymskokatolickiej w Muszynie. Wzmianki o pierwszej cerkwi w tym rejonie dotyczą roku 1708-09, gdzie jej elementy miały zostać przeniesione na teren Słowacji. Jest to obiekt wzniesiony w stylu północno-zachodniego budownictwa łemkowskiego. Budowla jest konstrukcji drewnianej, zrębowej. Do jej trójdzielnej konstrukcji dołączone zostało zamknięte trójbocznie prezbiterium oraz szeroka nawa z babińcem, w którego przedłużeniu znajduje się wieża o konstrukcji słupowej.

Do prezbiterium od strony północnej przylega niewielka zakrystia. Sama wieża składająca się z przedsionka w przyziemiu ma pochyłe ściany oraz wyodrębnioną izbicę. Całość nakryta jest hełmem wraz ze ślepą latarnią. Nad nawą znajduje się dach namiotowy. Nad prezbiterium dach wielopołaciowy oraz babińcem dachy kalenicowe, w dolnych partiach dachy łamane uskokowo. Dachy nad nawą i prezbiterium zwieńczone są wielobocznymi wieżyczkami z pozornymi latarniami. Całość budowli podbita jest gontami.

Wyposażenie wnętrza nakryte jest stropami płaskimi. Ściany i stropy zdobią polichromię ornamentalne z początku XX wieku. Ikonostas rokokowo-klasycystyczny pochodzi z XIX wieku autorstwa A. i M. Bogdańskich. Znajdują się w nim ikony wykonane w 1873 roku przez malarza Victorina Zompfa z Bardiowa. Ponadto w cerkwi znajdują się dwa ołtarze boczne w nawie: północny z ikonami ze starszego ikonostasu, w środkowej części św. Mikołaj a poniżej Veraicon, południowy z obrazem MB z Dzieciątkiem, pochodzącym z feretronu. Ołtarz główny składa się z baldachimu z XIX wieku. Ponadto, obok ołtarza stoi ambona z XIX wieku, ozdobiona malowanymi postaciami czterech ewangelistów oraz na ścianach wiszą: obraz Chusta św. Weroniki z przełomu XVIII i XIX wieku. - ikona św. Mikołaja z 1772 roku. Przy cerkwi stoi nieduża dzwonnica z drewnianym zwieńczeniem. Znajdują się w niej trzy dzwony: najstarszy z nich "Piotr i Paweł" odlany został w 1950 r., dwa młodsze "Maria" i "Dymitr" wykonano w Odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu 1990 r.

33-370 Leluchów